پذیرش غیر حضوری

لطفا جهت ارسال گوشی برای دریافت خدمات در شهر تهران فقط از طریق پست پیشتاز و از شهرستان فقط از طریق پست پیشتاز اقدام نمایید. دیگر شرکت های پستی مورد قبول نیست و تلفن همراه شما مرجوع خواهد شد و مسولیتی بعهده ما نمی باشد.

پذیرش حضوری

برای پذیرش حضوری خدمات تلفن همراه خود ، میتوانید به دفاتر نمایندگی های خدمات پس از فروش مجاز شرکت امیدان رهجو ( مدیو تل ) اعلام شده در سایت ما در سراسر کشور مراجعه نمایید.